NGS Sportzorgmasseur

SCHRIJF VANDAAG NOG IN VOOR EEN CURSUS NGS Sportzorgmasseur!
NGS Sportzorgmasseur voor slechts 699 euro! (i.p.v. 999 euro)

Wil jij na je diploma NGS Sportmassage meer inhoudelijke kennis van blessures in het hele lichaam? Maar ook vooral leren hoe de blessures juist kunt voorkomen? Benieuwd naar nieuwe behandeltechnieken, zoals medical taping, arthokinematische mobiliseren, myofasciale pressure release, én nog veel meer! Maak daarnaast kennis met differentiële diagnostiek!

Word NGS Sportzorgmasseur!

Start
NGS SPORTZORGMASSEUR
– maandagavond (19.30 – 22.15 u.) – startdatum 9 september 2019

Ingangseisen
Je dient een diploma NGS Sportmassage te hebben als je examen wilt gaan doen voor NGS Sportzorgmasseur. Heb je geen NGS Sportmassage diploma, dan kan je ook tegelijkertijd de opleiding NGS Sportmassage volgen!

Wat ga je precies leren?
Bv. Enkel- en voet klachten
– Impact-, scheer-, compressieletsels, avulsie-, tractieletsels.
– Persisterende instabiliteit of syndesmosisruptuur.
– Stressfracturen van de talus.
– Sympathische reflexdystrofie.
– Osteochondrosis dissecans, artrosis .
– Tarsale coalitie of synostosis.
– Tibiofibulaire synostosis.
– Achterste impingementsyndroom).
– Voorste (anterior of anterolateraal) impingementsyndroom.
– Sinus tarsi syndroom .
– Tenosynovitis crepitans/stenosans.
– (Sub)luxatie peroneuspezen of de pees van de tibialis posterior .
– Mono- of oligoartritis bij systeemziektes (reuma, Bechterew, Reiter, Behcet), colitis of nefritis, urogenitale infectie.
– Jicht, pseudo-jicht.
– Achterste of voorste tarsale tunnelsyndroom.
– Sarcoidose, synovitis villonodularis pigmentosa, sarcoom, osteoid osteoom.
en nog veel meer!

Kosten:
Aanbieding nu geen 999 euro, maar slechts 699 euro (excl. examengeld) voor de eerste 10 inschrijvingen!!

Portfolio:
Tijdens de cursus bouw je een eigen portfolio op.

Na de cursus NGS Sportzorgmasseur kan je in het SCAS kwaliteitsregister komen te staan! Sommige zorgverzekeraars (zoals Zilveren Kruis vergoeden dan in jouw behandeling*! (*afhankelijk van het zekeringspakket). Kijk hier voor de eventuele aanvullende eisen, zoals een werkervaringseis van 120 uur. :

Stage:
Stage is tijdens de opleiding tot NGS Sportzorgmasseur geen verplicht onderdeel. Wél is het van harte aan te bevelen om kennis te maken met de diverse actoren in de sportbranche!

Bijkomende kosten:
– Examengeld (te betalen aan het NGS (ong 135 euro)

Inhoud
De cursus is tevens een verkenning van de Sportzorgmasseur als onderdeel van de Sportzorgketen. Er is een verkenning van het werkveld in samenhang met Sportartsen en (sport)fysiotherapeuten en mogelijke andere disciplines. Er wordt aandacht geschonken aan communicatie met deze andere disciplines die binnen het veld werkzaam zijn, door o.a. registratie en verslaglegging en het opstellen van een verwijsbrief.

Je leert anatomie pas echt goed als je er met je neus boven op staat. Daarom gaan je naar de snijzaal van het Erasmus Medische centrum én naar Body Worlds in Amsterdam!

Massageles.nl heeft een maximaal cursisten aantal van 12 cursisten per lesgroep. Tijdens de lessen oefenen cursisten op elkaar. Je hoeft dus niet steeds een eigen model mee te nemen.

Portfolio
In je portfolio houdt je de ontwikkelingen bij die jij als sportzorgmasseur doormaakt. In het portfolio zitten onder andere de examenuitslagen van de theorietoetsen, verwijsbrieven, maar ook reflectieverslagen van je behandelingen. Ook verzamelen extra curriculaire activiteiten, zoals het bezoek aan de snijzaal of aan Body Worlds. Je sluit de opleiding af met een eindscriptie in de vorm van een behandelplan.

Huiswerk
Naast de wekelijkste lessen, dien je rekening te houden om ong. 7-10 uur extra studietijd per week. Deze tijd ben je kwijt aan het bestuderen en voorbereiden van de lesstof.

De cursus bestaat uit 16 modules:
– Blessurepreventie
– Sportblessures
– Anatomie in vivo (= ’t palperen van spieren)
– Uitgebreid Functieonderzoek cervicale wervelkolom
– Uitgebreid Functieonderzoek thoracale wervelkolom
– Uitgebreid Functieonderzoek lumbale wervelkolom
– Uitgebreid Functieonderzoek SI-gewricht
– Uitgebreid Functieonderzoek bovenste extremiteit
– Uitgebreid Functieonderzoek onderste extremiteit
– Kinesiologie
– rekmethodieken (o.a. volgens Janda)
– Behandelingplan opstellen én uitvoeren
– Tapen en bandageren
– Inspanningsfysiologie en Trainingsleer
– EXTRA: Artro-kinematische onderzoek (AKO)
– EXTRA: Myo Faschiale Trigger Release technieken
– EXTRA: Workshop Stoelmassage

Alle modules worden afgesloten met een examen theorie- én praktijkexamen. Er is maximaal 1 herkansing toegestaan per module. Na het behalen van de modulecertificaten, kan je op gaan voor het NGS praktijkassesment NGS Sportzorgmasseur.

Werkomgeving
De sportzorgmasseur is vaak werkzaam in sportverenigingen waar op hoog niveau wordt gesport. Het is ook mogelijk dat de sportzorgmasseur individuele sporters in een eigen praktijk behandelt. Hij maakt onderdeel uit van een zorgketen. De sportzorgmasseur kan verbonden zijn aan sportmedische adviescentra en (medische) fitnesscentra / fitness preventiecentra. De sportzorgmasseur kan worden ingezet bij sportevenementen.

Typerende beroepshouding
Uitgangspunt van het handelen van de sportzorgmasseur is het veilig sporten en de gezondheid van de sporter. De sportzorgmasseur is veelal het eerste aanspreekpunt van sporters en trainers bij pijntjes en klachten tijdens of als gevolg van het sporten en staat daarmee aan de basis van de sportzorgketen. Hij handelt bij of na een blessure met als resultaat dat de zorg aan geblesseerde sporters wordt verbeterd.
Door de aard van de werkzaamheden krijgt de sportzorgmasseur te maken met vertrouwelijke informatie. Hier gaat hij integer mee om. Hij vraagt toestemming aan de cliënt wanneer hij gegevens die het slagen van de behandeling vergroten, verstrekt aan derden. De sportzorgmasseur kan zich inleven in de cliënt, toont empathie en houdt daarbij een zekere afstand (beroepsethiek).

Rol en verantwoordelijkheden
De sportzorgmasseur werkt zelfstandig aan de hand van protocollen en zoekt binnen de grenzen van zijn bevoegdheid oplossingen voor problemen. Hij is verantwoordelijk voor het behalen van het doel dat hij met zijn cliënt wil bereiken. De sportzorgmasseur neemt uitgebreide functietesten af, redeneert klinisch, informeert cliënten, masseert, handelt bij en na blessures en onderhoudt de eigen deskundigheid.

De sportzorgmasseur speelt een rol bij de preventie en behandeling van sportblessures. Hij legt gegevens vast zodat hij verantwoording kan afleggen aan de cliënt. Daarnaast is het zijn verantwoordelijkheid dat de gegevens van zijn handelen inzichtelijk en overdraagbaar zijn aan anderen. De sportzorgmasseur werkt in de sport(zorg)keten met verschillende deskundigen zoals de (sport)fysiotherapeut, (sport)podoloog/podotherapeut, (sport)diëtist, sportarts, huisarts.