NGS Sportzorgmasseur

Wil jij na je diploma NGS Sportmassage meer inhoudelijke kennis van blessures in het hele lichaam? Wil je leren hoe blessures kunnen worden voorkomen? Wil je kennis maken met differentiële diagnostiek? Benieuwd naar nieuwe behandeltechnieken, zoals medical taping, arthokinematische mobiliseren, myofasciale pressure release, én nog veel meer?

Word NGS Sportzorgmasseur.

NGS SPORTZORGMASSEUR
– maandagavond (19.30 – 22.15 u.) – startdatum 13 januari 2020

Ingangseisen:
Je dient een diploma NGS Sportmassage te hebben als je examen wilt gaan doen voor NGS Sportzorgmasseur. Heb je geen NGS Sportmassage diploma, dan kan je ook tegelijkertijd de opleiding NGS Sportmassage volgen.

Wat ga je precies leren?
Bv. Enkel- en voet klachten
– Impact-, scheer-, compressieletsels, avulsie-, tractieletsels.
– Persisterende instabiliteit of syndesmosisruptuur.
– Stressfracturen van de talus.
– Sympathische reflexdystrofie.
– Osteochondrosis dissecans, artrosis .
– Tarsale coalitie of synostosis.
– Tibiofibulaire synostosis.
– Achterste impingementsyndroom).
– Voorste (anterior of anterolateraal) impingementsyndroom.
– Sinus tarsi syndroom .
– Tenosynovitis crepitans/stenosans.
– (Sub)luxatie peroneuspezen of de pees van de tibialis posterior .
– Mono- of oligoartritis bij systeemziektes (reuma, Bechterew, Reiter, Behcet), colitis of nefritis, urogenitale infectie.
– Jicht, pseudo-jicht.
– Achterste of voorste tarsale tunnelsyndroom.
– Sarcoidose, synovitis villonodularis pigmentosa, sarcoom, osteoid osteoom.
en nog veel meer!

Kosten:
999 euro

AANBIEDING: Slechts 999 euro (excl. examengeld) voor de eerste 10 inschrijvingen!

Na de cursus NGS Sportzorgmasseur kun je in het SCAS kwaliteitsregister komen te staan. Sommige zorgverzekeraars (zoals Zilveren Kruis) vergoeden dan jouw behandeling! Of jouw behandeling echt in aanmerking komt voor vergoeding is erg afhankelijk van het zekeringspakket. Kijk voor de aanvullende eisen, zoals een werkervaringseis van 120 uur, op http://www.scascertificering.com/certificeringstrajecten/sportzorgmasseurs/informatie.aspx

Stage:
Stage is tijdens de opleiding tot NGS Sportzorgmasseur geen verplicht onderdeel. Wél is het van harte aan te bevelen om kennis te maken met de diverse actoren in de sportbranche!

Bijkomende kosten:
Examengeld ca. 135 euro (te betalen aan het NGS)

Bezoeken aan snijzaal en Body Worlds.

Inhoud:
De cursus is tevens een verkenning van de Sportzorgmasseur als onderdeel van de Sportzorgketen. Er is een verkenning van het werkveld in samenhang met sportartsen en (sport)fysiotherapeuten en mogelijke andere disciplines. Er wordt aandacht geschonken aan communicatie met de andere disciplines die binnen het veld werkzaam zijn, door o.a. registratie en verslaglegging en het opstellen van een verwijsbrief.

Je leert anatomie pas echt goed als je er met je neus boven op staat. Daarom gaan je naar de snijzaal van het Erasmus Medische centrum én naar Body Worlds in Amsterdam.

Massageles.nl heeft een maximaal cursistenaantal van 12 cursisten per lesgroep. Tijdens de lessen oefenen cursisten op elkaar. Je hoeft dus niet steeds een eigen model mee te nemen.

Portfolio:
Tijdens de cursus bouw je een eigen portfolio op. In je portfolio houd je de ontwikkelingen bij die jij als sportzorgmasseur doormaakt. In het portfolio zitten onder andere de examenuitslagen van de theorietoetsen, verwijsbrieven, maar ook reflectieverslagen van je behandelingen. Ook extra curriculaire activiteiten, zoals het bezoek aan de snijzaal of aan Body Worlds komen in je portfolio. Je sluit de opleiding af met een eindscriptie in de vorm van een behandelplan.

Huiswerk:
Naast de wekelijkste lessen, dien je rekening te houden om ongeveer 7 tot 10 uur extra studietijd per week. Deze tijd ben je kwijt aan het bestuderen en voorbereiden van de lesstof.

De cursus bestaat uit 16 modules:
– Blessurepreventie
– Sportblessures
– Anatomie in vivo (= het palperen van spieren)
– Uitgebreid Functieonderzoek cervicale wervelkolom
– Uitgebreid Functieonderzoek thoracale wervelkolom
– Uitgebreid Functieonderzoek lumbale wervelkolom
– Uitgebreid Functieonderzoek SI-gewricht
– Uitgebreid Functieonderzoek bovenste extremiteit
– Uitgebreid Functieonderzoek onderste extremiteit
– Kinesiologie
– rekmethodieken (o.a. volgens Janda)
– Behandelingsplan opstellen én uitvoeren
– Tapen en bandageren
– Inspanningsfysiologie en Trainingsleer
– EXTRA: Artro-kinematische onderzoek (AKO)
– EXTRA: Myo Faschiale Trigger Release technieken
– EXTRA: Workshop Stoelmassage

Alle modules worden afgesloten met een examen theorie- en praktijkexamen. Er is maximaal 1 herkansing toegestaan per module. Na het behalen van de modulecertificaten kan je opgaan voor het NGS praktijkassesment NGS Sportzorgmasseur.

Werkomgeving:
De sportzorgmasseur is vaak werkzaam in sportverenigingen waar op hoog niveau wordt gesport. Het is ook mogelijk dat de sportzorgmasseur individuele sporters in een eigen praktijk behandelt. De sportzorgmasseur maakt onderdeel uit van een zorgketen en kan verbonden zijn aan sportmedische adviescentra en (medische) fitnesscentra / fitness preventiecentra. De sportzorgmasseur kan worden ingezet bij sportevenementen.

Typerende beroepshouding:
Uitgangspunt van het handelen van de sportzorgmasseur is het veilig sporten en de gezondheid van de sporter. De sportzorgmasseur is veelal het eerste aanspreekpunt van sporters en trainers bij pijntjes en klachten tijdens of als gevolg van het sporten en staat daarmee aan de basis van de sportzorgketen. Hij handelt bij of na een blessure met als resultaat dat de zorg aan geblesseerde sporters wordt verbeterd.
Door de aard van de werkzaamheden krijgt de sportzorgmasseur te maken met vertrouwelijke informatie. Hier dient integer mee omgegaan te worden. De sportzorgmasseur zal altijd toestemming vragen aan de cliënt wanneer er gegevens, die het slagen van de behandeling vergroten, verstrekt worden aan derden. De sportzorgmasseur kan zich inleven in de cliënt, toont empathie en houdt daarbij een zekere afstand (beroepsethiek).

Rol en verantwoordelijkheden:
De sportzorgmasseur werkt zelfstandig aan de hand van protocollen en zoekt binnen de grenzen van zijn bevoegdheid oplossingen voor problemen. Hij is verantwoordelijk voor het behalen van het doel dat hij/zij met zijn cliënt wil bereiken. De sportzorgmasseur neemt uitgebreide functietesten af, redeneert klinisch, informeert cliënten, masseert, handelt bij en na blessures en onderhoudt de eigen deskundigheid.

De sportzorgmasseur speelt een rol bij de preventie en behandeling van sportblessures. Hij legt gegevens vast, zodat hij verantwoording kan afleggen aan de cliënt. Daarnaast is het zijn verantwoordelijkheid dat de gegevens van zijn handelen inzichtelijk en overdraagbaar zijn aan anderen. De sportzorgmasseur werkt in de sport(zorg)keten met verschillende deskundigen, zoals de (sport)fysiotherapeut, (sport)podoloog/podotherapeut, (sport)diëtist, sportarts en huisarts.

N.B. Waar de mannelijke vorm is gebruikt kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen.